|

ANBI status

Stichting PMDDA heeft sinds 18 juli 2023 de ANBI status verkregen (Algemeen Nut Beogende Instelling). Na aanvraag bij de Belastingdienst is deze toegewezen. Dat betekent dat giften aan de stichting belastingvrij kunnen worden gedaan. Altijd prettig voor de gever, dat scheelt in de kosten, of andersom: u kunt nu 2x zoveel schenken tegen dezelfde kosten….